A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Полтавська Районна Державна Адміністрація
Полтавська область, Полтавський район

Склад, положення, регламент

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  райдержадміністрації

15.06.2017  №  252

 

СКЛАД

Громадської ради при Полтавській районній державній адміністрації Полтавської області

 

 Левчук

Олександр Васильович

 

-

голова громадської ради-голова організації «Полтавська районна спілка ветеранів Афганістану (учасників бойових дій)» (за згодою);

 

 

 

Карандін

Валерій Мусійович 

 

-

заступник голови громадської ради-член Полтавської районної молодіжної громадської організації «Відродження»  (за згодою);

 

 

 

Ковальчук Вікторія Валеріївна

-

секретар громадської ради-головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (за згодою);

 

 

 

Гончаренко Володимир Миколайович

-

голова Полтавської районної громадської організації «Мотобольний клуб «Полтава» (за згодою);

 

 

 

Городчаніна Анастасія Сергіївна

-

член громадської організації «Станиця Полтава Пласту – національної скаутської організації України» (за згодою);

 

 

 

Діденко

Віталій Олександрович

-

голова Полтавської районної громадської організації «Братерство учасників АТО Полтавщини» (за згодою);

 

 

 

Дубина Тетяна Сергіївна

-

член Полтавської обласної правозахисної громадської організації «Євровибір-Соціум» (за згодою);

 

 

 

Кіріченко Олександр Едуардович

-

голова Релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату села Микільське (за згодою);

 

 

Кожем’як Олександр Васильович

-

член Полтавської районної громадської організації спортивного клубу «Спідвей» (за згодою);

 

 

 

Кожем’як Віктор Васильович

-

голова Полтавської районної організації ради ветеранів України (за згодою);

 

 

 

Козлова Наталія Анатоліївна

 

 

-

член Полтавської міськрайонної організації Полтавської обласної організації «Українське товариство мисливців та рибалок» (за згодою);

 

 

 

Кулага Владислав Валерійович

-

член Всеукраїнської громадської організації «Спілка громадських організацій «Народна рада» (за згодою);

 

 

 

Маляренко Григорій Олексійович

-

голова правління громадської організації учасників АТО МВС Полтавщини «Оберіг» (за згодою);

 

 

 

Мартиненко Ірина Миколаївна

-

голова Полтавського районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (за згодою);

 

 

 

Мельников Леонід Сергійович

-

голова  громадської організації «Супрунівський козацький полк війська Запорізького низового» (за згодою);

 

 

 

Назарець Ірина Миколаївна

-

голова Первинної профспілкової організації працівників охорони здоров’я України комунального закладу «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» (за згодою);

 

 

 

Оніщенко Тетяна Анатоліївна

-

член Полтавської районної громадської організації «Зелена хвиля» (за згодою);

 

 

 

Рябота

Світлана Вадимівна

-

голова Полтавської районної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України (за згодою);

 

 

 

 

Савчук Алла Іванівна

-

голова Первинної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Полтавської центральної районної клінічної лікарні (за згодою);

 

 

 

 Сенчук

Наталія Дмитрівна

 

-

голова Полтавської районної громадської організації «Товариство пасічників» (за згодою);

 

 

 

Собакар Валентин Вікторович

-

член Полтавської районної громадської організації «Фауна» (за згодою);

 

 

 

Терновий Володимир Сергійович

-

член Полтавської обласної громадської молодіжної організації «Молода Просвіта» (за згодою);

 

 

 

Червенчук Олена Василівна

-

голова районної організації профспілки працівників культури (за згодою) .

 

Регламент

установчих зборів щодо обрання нового складу громадської ради при полтавській районній державній адміністрації

Стаття 1. Загальні положення

1. Порядок проведення Зборів визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 з внесеними змінами та доповненнями та цим Регламентом.

2. Засідання Зборів є відкритим.

3. Право голосу на Зборах мають лише уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування.

Інші учасники зборів мають право спостерігати за перебігом Зборів, здійснювати фото- та відео- фіксацію перебігу зборів без права голосу.

4. Збори проводяться у такому порядку:

- обираються головуючий та секретар;

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент Зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Зборів для обрання громадської ради;

- заслуховується звіт голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу;

- визначається кількість членів нової громадської ради ;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

3. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Головуючий та секретар Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6. Лічильна комісія обирається у кількості 7 осіб відкритим голосуванням.

Стаття 3. Повноваження Зборів та порядок проведення

1.Збори:
- затверджують порядок денний;

- заслуховують звіт голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу;

- визначають кількість членів Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації на наступні два роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996;

- обирають членів громадської ради на наступні два роки;

- вирішують інші питання у межах компетенції.

2. При проведенні голосування пропозиції голосуються по мірі надходження із першим винесенням на голосування пропозиції, що надійшла першою.

3. Проект порядку денного є переліком питань, які пропонуються для розгляду на засіданні Зборів із зазначенням черговості їх розгляду. Порядок денний затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів уповноважених представників.

4. Проект порядку денного ставить на голосування головуючий на зборах для прийняття за основу.

5. Порядок денний вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини уповноважених представників, присутніх на Зборах.

6. Для заслуховування звіту голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу відводиться не більше 15 хв., для виступів – до 5 хв., для інформацій – до 2 хв., для запитань – до 1 хв.

7. Виступ одного уповноваженого представника з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

8. Учасники Зборів можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Учасник Зборів може внести пропозицію про припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

9. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я голови зборів, так і шляхом підняття руки.

10. Уповноважений представник може внести пропозицію про зупинення обговорення по питанню. Голова Зборів у такому випадку інформує присутніх про кількість кандидатів на виступ, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

11. Обговорення припиняється, якщо за дане рішення проголосувала проста більшість зареєстрованих на зборах уповноважених представників.

12. Кількість членів громадської ради визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та пропозицій уповноважених представників шляхом голосування простою більшістю голосів.

13. Всі рішення Зборів оформлюються протоколом та підписуються головою Зборів та секретарем.

Стаття 4. Порядок голосування для обрання членів громадської ради.

1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування, але не може бути більш як 35 осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Варіант 1.

1. Персональний склад громадської ради визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на Зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Голосування відбувається шляхом підняття мандата за кандидата у члени громадської ради, при чому кількість голосів ЗА не обмежується.

2. За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів – лічильною комісією складається список кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. Кандидати, які очолюють цей список, у кількості, що дорівнює встановленому кількісному складу громадської ради, вважаються обраними до ради.

3. Якщо внаслідок рівної кількості голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, ніж встановлена кількість членів громадської ради, організовується додатковий тур голосування за кандидатів, що набрали рівну кількість голосів.

Варіант 2.

1. Персональний склад громадської ради визначається шляхом голосування одночасно по всіх особах, включених у бюлетень для голосування, при якому особа, яка голосує, має віддати свій голос тільки за таку кількість кандидатів, скільки є вакантних місць для обрання.

2. За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів – лічильною комісією складається список кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. Кандидати, які очолюють цей список, у кількості, що дорівнює встановленому кількісному складу громадської ради, вважаються обраними до ради.

3. Якщо внаслідок рівної кількості голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, ніж встановлена кількість членів громадської ради, організовується додатковий тур голосування за кандидатів, що набрали рівну кількість голосів.

Стаття 5. Визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради.

1. Дату, час і місце проведення першого засідання визначає новообрана громадська рада за поданням головуючого на установчих зборах.

2. Перше засідання новообраної громадської ради проводиться після підписання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження про обрання громадської ради.

Стаття 6. Порядок оприлюднення результатів голосування

1.Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та у засобах масової інформації у термін, що не перевищує двох робочих днів з моменту завершення підрахунку голосів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора