A A A K K K
для людей з вадами зору
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Полтавська область

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) Запит на подання грантових заявок (ЗПЗ)-2023-034

Дата: 21.06.2023 10:36
Кількість переглядів: 591

Дата оголошення: 11 травня 2023 року

Кінцевий термін подання заявок: 30 вересня 2023 року

 

Конкурс проходитиме у два етапи. Заявки прийматимуться:

 

I етап –  до 30 червня 2023 року включно

II етап – до 30 вересня 2023 року включно

 

Шановний Заявнику!

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові заявки на впровадження заходів, пов’язаних з формуванням та діяльністю експортних альянсів. Експортний альянс – це об'єднання підприємств та приватних підприємців для спільного просування своєї продукції на експортних ринках, яке об’єднує не менше 5 підприємств та/або приватних підприємців, що мають намір підвищити рівень інтернаціоналізації свого бізнесу та збільшити експорт, своїх товарів і послуг за кордоном шляхом узгодження цілей та через спільні дії й інструменти, в т. ч. спільне фінансування заходів.  Заявки в рамках цього ЗПЗ прийматимуться від зареєстрованих в Україні неурядових організацій (альянси, асоціації, спілки, об’єднання тощо), що представляють підприємства та приватних підприємців певної галузі (сектору) економіки (згадуються як бенефіціари в цьому ЗПЗ). Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами Програми КЕУ.

 

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, КЕУ особливо зорієнтована на роботу з галузями економіки з високим потенціалом до експорту. Наразі USAID КЕУ зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва (наприклад, виробництво меблів, текстилю, зооіндустрія, виробництво іграшок, косметики, товарів для дому, електронного обладнання та харчова промисловість), а також креативних індустрій та послуг (наприклад, фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції). При цьому програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту.

 

Цей ЗПЗ, включно з інструкціями щодо заповнення заявки та шаблонами, доступний у форматі Word за посиланням: drive.google.com Надсилайте, будь ласка, всі питання щодо цього запиту на електронну адресу Grants@CEPUkraine.org із зазначенням «RFA-2023-034» в темі електронного листа.  

 

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) через онлайн платформу Submittable та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Заявки, надіслані електронною поштою, та друковані копії заявок, розглядатися не будуть.

 

У зв’язку з підвищеним інтересом до діяльності в рамках ЗПЗ, Програма КЕУ розглядатиме  заявки у два етапи.

1 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у червні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 30 червня 2023 року).

2 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у вересні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 30 вересня 2023 року).

 

Нижче наведено перелік Додатків в рамках цього запиту на подання грантових заявок: 

 

 • Додаток A – Форма для заповнення грантової заявки (заповнюється та подається онлайн через платформу Submittable)

 • Додаток B – Форма для заповнення бюджету грантової заявки 

 • Додаток С – Необхідні засвідчення 

заява юридичної особи про відсутність заборгованості з податків або відсутність кримінальних проваджень проти неї (AAPD 14-03);

заява щодо заборони надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність (травень 2017 р.).

 • Додаток D – Обов’язкові та застосовні за необхідності Стандартні положення:

Стандартні положення для неурядових організацій, зареєстрованих у США та таких, що не зареєстровані в США, які отримують фіксовану винагороду, можна переглянути за таким посиланням: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-12/303mat.pdf

Стандартні положення для неурядових організацій, які не зареєстровані в США, та які отримують усі інші типи грантів, можна переглянути за таким посиланням: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-02/303mab.pdf

 • Додаток E – Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань.

 

Співробітники Програми та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам заборонено пропонувати, будь-які гроші, гонорар, комісію, кредит, подарунок, подяку, цінні речі або компенсацію за отримання переваг або за неналежне прихильне ставлення у процесі надання грантів в рамках цього запиту. Про будь-які неналежні вимоги від співробітників Програми просимо повідомляти Керівника Програми або на електронну адресу: BusinessConduct@chemonics.com.

 

РОЗДІЛ І. ОПИС ПРОГРАМИ

 

IA. МЕТА ГРАНТУ

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) відкриває грантову програму для неурядових організацій (альянси, асоціації, спілки, об’єднання тощо), що представляють групи підприємств та приватних підприємців певної галузі/сектору економіки («експортні альянси») у формуванні та імплементації плану просування експорту та заходів для виходу на нові ринки або поширення своєї присутності на існуючих ринках. Така грантова діяльність повинна зрештою призвести до укладання бенефіціарами таких грантів договорів про експортні продажі та/або угод про залучення інвестицій, а також до збереження існуючих та створення нових робочих місць.

 

IВ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ USAID КЕУ

 

Програма USAID КЕУ – це семирічний проєкт, який фінансується USAID та реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл». Програма КЕУ сприяє розвитку сильної, різноманітної та відкритої економіки шляхом підвищення конкурентоспроможності стартапів та МСП на внутрішньому ринку та на міжнародних ринках, посилення конкурентоспроможності їхньої продукції та послуг. Задля досягнення цих цілей, Програма КЕУ працює в таких напрямах:

 

• покращення бізнес-клімату, реалізація заходів, що підвищують конкуренцію на внутрішньому ринку;

• сприяння у розвитку новим галузям економіки та МСП та підвищення конкурентності на закордонних ринках;

• розвиток експортного потенціалу України.

 

IС. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ 

 

Програма КЕУ передбачає, що діяльність у рамках цього ЗПЗ призведе до створення, реалізації чи розвитку спільного партнерства компаній («експортний альянс» або «альянс»), які разом спрямовуватимуть зусилля щодо виходу на цільовий ринок чи ринки. Експортний альянс повинен формуватися принаймні із п’ятьох підприємств та/або приватних підприємців з однієї галузі/сектору економіки та/або таких, що пропонують товари та/або послуги, призначені для споживання в межах ланцюжка вартості й мають високий інноваційний потенціал, готовність для генерування виручки на міжнародних ринках, чи потенційного імпортозаміщення продукції на внутрішньому ринку. 

 

В рамках гранту передбачається визначення менеджера з експорту, який буде безпосередньо залучений грантоотримувачем для надання координаційної та експертної підтримки експортному альянсу для реалізації мети гранту та досягнення спільних цілей учасників. Менеджер з експорту координуватиме розробку та реалізацію Плану з просування експорту (ППЕ) для експортного альянсу. Заявники повинні пояснити принципи та критерії відбору учасників альянсу, запропонувати орієнтовний перелік заходів для ППЕ у грантовій заявці,  продемонструвати готовність до спільної реалізації цілей та заходів ППЕ й зазначити частки їхнього внеску в реалізацію  грантової діяльності.  

 

КЕУ заохочує заявників налагодити співпрацю з Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та просування експорту» (ДУ ОРПЕ) або іншими профільними організаціями (Український фонд стартапів тощо) в рамках реалізації запропонованої грантової діяльності. Форми співпраці можуть бути різними та включати угоди між заявником та такими профільними організаціями щодо спільного використання ресурсів та/або спільної реалізації завдань у рамках грантової діяльності, що запропонована заявником.

 

Рекомендовано, щоб реалізація грантового проекту/діяльності здійснювалася в дві стадії.

 

Очікується, що в рамках реалізації першої стадії грантової діяльності за цим ЗПЗ можуть бути реалізовані наступні заходи (список не вичерпний):

 

 1. Визначення та залучення менеджера з експорту з первинним завданням – синхронізувати експортні можливості та потреби учасників альянсу, визначити спільну мету для співпраці в межах альянсу  та розробити ППЕ учасників альянсу на період 6-12 місяців.

 2. Проведення аналізу не більше трьох цільових експортних ринків, запропонованих експортним альянсом. Такий аналіз може бути підготовлений консалтинговою компанією з інтернаціоналізації бізнесу або досвідченими експертами (що бажано знаходяться і працюють на відповідних ринках),  й має включати кількісні і якісні оцінки ринків, у тому числі розмір ринків, як за обсягом, так і за вартістю; сегментація потенційних клієнтів та моделі їхніх  практик із закупівлі товарів/послуг; опис конкуренції, економічного середовища; будь-які бар’єри для входження на ринки та відповідні нормативно-правові акти;

 3. Фіналізація та погодження ППЕ щодо виходу на обраний ринок чи ринки або розширення присутності на обраному ринку чи ринках

 4. Підвищення експортної спроможності учасників альянсу для виходу на обраний цільовий ринок чи ринки (навчання для підвищення/розвитку навичок з міжнародних продажів, консалтингові послуги з розвитку експорту на обраному ринку, впровадження необхідної національної/міжнародної сертифікації й ліцензування продукції/послуг, оцінки відповідності продукції умовам технічних регламентів, та інші подібні активності, які необхідні для експорту на обраний ринок чи ринки, тощо).

 

В рамках другої стадії передбачається імплементація ППЕ щодо виходу учасників альянсу на обраний ринок чи ринки або розширення присутності на обраному ринку чи ринках. Орієнтовні заходи в рамках другої стадії  грантового проекту можуть передбачати наступні (список не вичерпний):

 

 1. Пошук партнерів на цільових ринках: заходи, пов’язані з пошуком партнерів та/або дистриб'юторів, які виявили зацікавленість у товарах та/або послугах учасників альянсу. Ці заходи можуть включати залучення консультантів/експертів для досліджень щодо каналів продажів, розробки маркетингової стратегії просування на ринку, аналізу конкурентів та інших завдань для просування продукції/послуг на ринку та пошуку зацікавлених партнерів, ведення комунікації від альянсу та його учасників та інше; 

 2. Підготовка ціннісних пропозицій альянсу та його учасників, розробка маркетингових матеріалів; просування сектору та можливостей учасників альянсу на ринку із залученням лідерів галузі, секторальних та загальних ЗМІ, соціальних мереж, ключових гравців ринку та інших публічних та приватних учасників; 

 3. Реєстрація на маркетплейсах та matchmaking платформах для просування ціннісних пропозицій альянсу та його учасників в межах реалізації спільних цілей; підписка на комерційні ресурси та платформи для доступу до інформації щодо потенційних партнерів, участь у міжнародних профільних організаціях;  

 4. Реалізація заходів зі сприяння експорту: такі заходи, як участь у торгових місіях та виставках; запрошення та/або приймання іноземних баєрів в Україні, спеціальні заходи для промоції пропозицій учасників альянсу (side events) під час проведення відомих міжнародних виставок, В2В («бізнес-для-бізнесу») нетворкінгу та інших інформаційно-промоційних заходів;

 5. Підтримка операційної присутності альянсу на цільовому ринку через залученість експерта/торгового агента, створення центру продажів на ринку (включно із залученням менеджерів з продажів), оренду складських приміщень для логістики продукції та інші заходи для акселерації експортних продажів,  в т. ч. інші заходи, спрямовані на ефективне визначення каналів продажів та залучення потенційних клієнтів відповідно до ППЕ.

 

Нижче подано перелік ключових індикаторів, пов’язаних із цим ЗПЗ: 

 

 1. Вартість нових інвестицій у доларах США у галузях, підтриманих USAID. 

 2. Вартість додаткових продажів у доларах США внаслідок упровадження грантової підтримки.

 3. Кількість підтриманих USAID бізнесів, які розширили свої ринки експорту.

 4. Кількість працевлаштованих людей, а також кількість збережених робочих місць, із розподілом на чоловіків і жінок. Кількість ВПО серед працевлаштованих та збережених працівників.

 5. Кількість компаній, які отримали технічну підтримку для експорту. 

 6. Участь українських компаній та приватних підприємців в заходах експортного маркетингу, таких як тури вхідного та вихідного маркетингу, торгові ярмарки, В2В («бізнес-для-бізнесу») нетворкінг, відображає кращий досвід

 7. Кількість бізнесів, які покращили свою організаційну й технічну спроможність в результаті грантової підтримки.

 8. Кількість релокованих підприємств та приватних підприємців, підтриманих Програмою. 

 

I.D. УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ ТА КЕРІВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Гранти Програми КЕУ надаються відповідно до Закону США «Про міжнародні відносини» та Автоматизованої системи директив USAID (ADS) 302.3.5.6 «Гранти за контрактами». Гранти відповідатимуть вказівкам, зазначеним у Розділі ADS 303 «Гранти та угоди про співпрацю з неурядовими організаціями», а також відповідатимуть умовам Стандартних положень USAID, посилання на які наведено в додатках, а також процедурам надання грантів Програми КЕУ.

 

ADS 303 посилається на додатковий нормативний документ, виданий Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) уряду США та Агентством США з міжнародного розвитку:

 

 

Із повним текстом Зводу федеральних правил 2 CFR 200 можна ознайомитись за таким посиланням: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl

Звід федеральних правил 2 CFR 700 подано за таким посиланням: 2 CFR 700 . Програма КЕУ повинна впевнитися, що всі організації, які отримують грантові кошти від USAID, дотримуються вказівок, викладених документах, що подані вище, згідно з відповідними умовами надання їхніх грантів.

 

У рамках грантової програми КЕУ, USAID зберігає за собою право в будь-який час припинити, повністю або частково, повноваження Програми КЕУ надавати гранти.


 

РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ГРАНТУ 

 

Програма USAID КЕУ очікує надати близько 1 500 000 доларів США шляхом присудження орієнтовно 15 грантів, сума яких орієнтовно становитиме від 35 000 доларів США до 150 000 доларів США, залежно від обсягу діяльності та остаточних домовленостей із Програмою USAID КЕУ. Очікується, що кожен грант в рамках цього запиту триватиме до дванадцяти місяців. Орієнтовна дата початку перших грантів, наданих за цим запитом, очікується у липні 2023 року. Тип гранту буде визначено під час переговорного процесу, залежно від передбаченої діяльності, а також можливостей і досвіду грантоотримувача.

 

Остаточні  суми залежатимуть від заходів у рамках відповідної грантової угоди та кінцевих перемовин, отже, можуть бути нижчими або виходити за межі вказаних вище сум.  Гранти можуть узгоджуватись та деномінуватись в українських гривнях або в доларах США. Усі гранти будуть фінансуватися та виплачуватися в українських гривнях.

 

IIA. ВНЕСОК ГРАНТООТРИМУВАЧА 

 

Цим запитом на подання грантових заявок (ЗПЗ) вимагається внесок грантоотримувача у розмірі щонайменше 25% від загального бюджету грантової діяльності.

 

Внесок грантоотримувача - це спосіб заохочення успішного завершення діяльності грантоотримувачем. Внесок грантоотримувача може бути наданий від заявника, від бенефіціарів гранту, від інших третіх осіб та/або у якості колективних внесків від вищезазначених зацікавлених сторін. До внеску грантоотримувача не включатиметься фінансування, що отримується в рамках інших проектів USAID. У разі присудження гранту, грантоотримувач повинен надати документацію, яка свідчить про його внесок до загального бюджету гранту. Цей внесок буде включено до бюджету й грантової угоди та він підлягатиме технічній звітності.

 

До внесків грантоотримувача відноситься фінансування витрат діяльності у грошовій або натуральній формі, яке отримане не у рамках грантової підтримки Програми КЕУ, а надається грантоотримувачем або іншими організаціями, такими як міжнародні громадські організації, уряди іноземних держав, місцеві та міжнародні установи, приватні організації та приватні особи.

 

РОЗДІЛ III. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ

 

IIIA. ПРИЙНЯТНІ РЕЦИПІЄНТИ

 

 • Заявники повинні бути неурядовими організаціями, офіційно зареєстрованими в Україні, заснованими, створеними, та такими, що визнаються відповідними українськими органами влади й дотримуються українського законодавства, усіх чинних норм цивільного права та податкового кодексу України.

 • Державні установи, в тому числі організації з участю державного капіталу та квазідержавні організації, визначені в ADS 302.3.3, не мають права на отримання грантів у рамках цього ЗПЗ.

 • Учасниками експортного альянсу можуть бути підприємства приватної форми власності (юридичні особи/фізичні особи-підприємці), офіційно зареєстровані в Україні, кількість працівників яких повинна бути меншою, ніж 250 осіб, а річний оборот має бути меншим, ніж 50 мільйонів євро, та/або річний баланс меншим, ніж 43 мільйони євро.

 • Відповідно до цього ЗПЗ заявники можуть подавати одну грантову заявку від однієї організації.

 • Заявники повинні продемонструвати раціональний менеджмент у формі фінансових, адміністративних та технічних політик і процедур, а також представити систему внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів, захист від шахрайства, розтрат і зловживань, а також підтримку у досягненні програмних цілей і завдань. Програма КЕУ оцінить цю спроможність до прийняття рішення про надання гранту. 

 • У випадку, якщо сума будь-якого гранту, отриманого за цим запитом, окрім гранту в натуральній формі, складає 25,000 доларів США або більше, такий грантоотримувач повинен буде надати номер Унікального ідентифікатора суб’єкта (UEI) на момент присудження гранту. Якщо заявник уже має номер UEI, його слід включити до заявки. В іншому випадку заявники повинні будуть отримати номер UEI до того, як їм буде надано грант. Програма КЕУ допоможе заявникам, які успішно пройшли відбір, у цьому процесі. Якщо заявник зареєстрований на SAM.gov, то він уже мають номер UEI, і його можна переглянути на SAM.gov. Якщо заявник ще не зареєстрований на SAM.gov, скористайтесь Коротким посібником про те, як отримати Унікальний ідентифікатор суб’єкта, щоби отримати номер UEI для вашої організації.

 • Релігійні організації та громадські групи отримають рівні можливості фінансування відповідно до керівних принципів, викладених в ADS 303.3.28, за винятком релігійних організацій, цілі яких лежать у площині релігійної дискримінації й основна мета гранту яких має релігійний характер. 

 • Програма USAID КЕУ працюватиме з успішним грантоотримувачем над розробкою плану маркування та брендування, який буде додано до грантової угоди. 

 • Програма USAID КЕУ заохочує подавати заявки ті організації, які ще ніколи не отримували підтримки від USAID і відповідають наведеним вище критеріям.


 

РОЗДІЛ IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

 

IV.A1. ОЦІНКА РИЗИКІВ ПЕРЕД ПРИСУДЖЕННЯМ ГРАНТУ

 

Усі успішні заявники, відібрані для отримання гранту, підлягають оцінюванню ризиків перед присудженням гранту, яке проводить Програма КЕУ, щоби переконатися, що організація має мінімальні управлінські можливості, необхідні для управління коштами уряду США. Самооцінювання заявника є першим кроком у процесі оцінки ризиків перед присудженням гранту. Форма самооцінювання надаватиметься заявникам під час переговорного процесу.

 

IVA.2 ГРАНТОВА ЗАЯВКА

 

Заявники повинні подати заявки через портал керування заявками Програми КЕУ, перейшовши за цим посиланням: https://chemonics.submittable.com/submit/262249/rfa-2023-034 (платформа для подання заявок Submittable). Заявки, надіслані електронною поштою, та друковані копії заявок, розглядатися не будуть.

 

Шаблони, які слід використовувати під час підготовки заявки, наведено в Додатках A-B. Заявники повинні запропонувати стратегії реалізації грантової діяльності. Заявники повинні представити свою технічну заявку та бюджет у запропонованих форматах і слідувати всім інструкціям та вказівкам, зазначеним у цьому ЗПЗ та в додатках до нього.

 

Описуючи свій підхід до виконання грантової діяльності, поясніть, зокрема, як саме ця грантова діяльність буде реалізовуватися у поточних умовах воєнного стану, і, як в результаті це вплине на стійкість/ життєздатнiсть бенефіціарів.

 

Усі витрати на грантову діяльність мають відповідати звичній практиці роботи заявника, а також його прописаним політикам і процедурам. Для заявників, у яких відсутня ставка непрямих витрат, підтверджена в аудиторському звіті, бюджет може включати прямі витрати, що будуть понесені заявником для забезпечення адміністративної та управлінської діяльності, яка може бути визначена як безпосередньо пов’язана з реалізацією завдань і діяльності в рамках гранту.

 

Міжнародна технічна допомога звільняється від сплати ПДВ; Програма КЕУ не є платником ПДВ. Отже, бюджети заявників із використанням програмного фінансування повинні подаватись без ПДВ. 

 

IVB. НЕДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

 

 Грантові кошти Програми USAID КЕУ не можуть використовуватись для такого: 

 

 • будь-які види будівельних або інфраструктурних робіт;

 • проведення церемоній, вечірок, святкувань або для «представницьких витрат»;

 • придбання товарів, на які поширюються обмеження, зокрема сільськогосподарських товарів, на які поширюються обмеження; автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів; фармацевтичних препаратів; медичного обладнання; засобів контрацепції; вживаного обладнання; обладнання та послуг для проведення абортів; предметів розкоші; та інших товарів;

 • визначене обладнання та послуги для телекомунікацій та відеоспостереження – згідно з Положенням 303.3.35.2 ADS та згідно зі стандартним положенням «Заборона певних послуг або обладнання для телекомунікацій та відеоспостереження», грантові кошти, включно з прямими та непрямими витратами, внесками в рамках спільного фінансування і доходом від програми, не можуть використовуватися для придбання визначеного телекомунікаційного обладнання та послуг, вироблених або наданих компаніями, переліченими у згаданих положеннях. 

 • алкогольні напої;

 • придбання товарів або послуг, які обмежені або заборонені USAID у зв’язку з їхнім основним джерелом/країною походження (Куба, Іран, Північна Корея та Сирія);

 • будь-яка закупівля або діяльність, що вже була здійснена;

 • закупівлі або діяльність, що не є необхідними задля досягнення цілей гранту, як це визначено Програмою USAID КЕУ;

 • попередні зобов’язання та/або борги, штрафи та пені, накладені на грантоотримувача;

 • створення фондів для пожертв.

 

IVC. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВКУ ТА ЇЇ ПОДАННЯ 

 

Будь ласка, заповніть онлайн-форму для подання заявки на порталі керування заявками Програми USAID КЕУ та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. Заявки мають бути подані англійською або українською мовою та не повинні перевищувати десять сторінок. 

 

Програма USAID КЕУ прийматиме заявки до 30 вересня 2023 року включно, процес прийому заявок проходитиме у два етапи:

 

1 частина –  до 30 червня 2023 року включно

 2 частина – до 30 вересня 2023 року включно

 

Заявки, що надійшли із запізненням, або не відповідають вимогам, не розглядатимуться.

 

Будь ласка, надсилайте всі запитання, пов’язані із цим запитом, на Grants@cepukraine.org. Програма USAID КЕУ надасть відповідь на електронну пошту протягом п’яти робочих днів.

 

Для того, аби заявка на отримання гранту була розглянута, заявники повинні подати такі документи:

 

 • Додаток A – Форма для заповнення грантової заявки (заповнюється та подається онлайн через платформу Submittable)

 • Додаток B – Форма для заповнення бюджету грантової заявки 

 • Додаток С – Необхідні засвідчення 

заява юридичної особи про відсутність заборгованості з податків або відсутність кримінальних проваджень проти неї (AAPD 14-03);

заява щодо заборони надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність (травень 2017 р.).

 • Додаток D – Обов’язкові та застосовні за необхідності Стандартні положення:

Стандартні положення для неурядових організацій, зареєстрованих у США та таких, що не зареєстровані в США, які отримують фіксовану винагороду, можна переглянути за таким посиланням: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-12/303mat.pdf

Стандартні положення для неурядових організацій, які не зареєстровані в США, та які отримують усі інші типи грантів, можна переглянути за таким посиланням: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-02/303mab.pdf

 • Додаток E – Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань.

 

РОЗДІЛ V. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАЯВКИ

 

Усі заявки розглядатимуться внутрішнім комітетом з грантового відбору, до якого входять співробітники, що займаються технічною реалізацією Програми USAID КЕУ. Рекомендації комітету з грантового відбору щодо присудження гранту можуть розглядатись більш широкою групою представників Програми КЕУ. Грантові заявки будуть оцінюватися відповідно до визначених критеріїв оцінки, що наведені у таблиці нижче.

 

Категорії оцінки

Рейтинг (бали)

A. Готовність бенефіціарів до експорту та синергія серед них

30

B. Життєздатність, актуальність та сталість технічного підходу

30

C. Управлінська ефективність і попередній досвід імплементації ініціатив для груп підприємств та/фбо  приватних підприємців

20

D. Ефективне використання ресурсів

20

Загальний рейтинг (зі 100 балів)

100

 

 Нижче наведено більш детальний опис зазначених критеріїв оцінки.

 

A. Готовність бенефіціарів до експорту та синергія серед них. Заявники повинні показати конкурентну перевагу, що може використовуватись для забезпечення виходу на міжнародні ринки, а також потужності (про які можуть свідчити наявність обладнання, людських ресурсів, логістичних рішень, обігового капіталу тощо) для забезпечення виконання міжнародних замовлень. Крім того, заявники повинні продемонструвати, що синергетична вартість та результативність підприємств у складі альянсу буде більшою, аніж поза альянсом. Оцінка головним чином здійснюватиметься на основі загальної інформації про бізнес кожного бенефіціара гранту, його позиції на внутрішньому ринку, присутності на зовнішніх ринках, обсягів експортних продажів та наявності міжнародно визнаної сертифікації операцій з виробництва та/або надання послуг та управління бізнес-процесами (30 балів).

 

B.  Життєздатність, актуальність та сталість технічного підходу. Якість та здійсненність запропонованої грантової діяльності з точки зору життєздатності запропонованого технічного підходу (а саме, від запропонованого технічного підходу можна обґрунтовано очікувати отримання запланованих результатів) та відповідності підходу вимогам ринків, на яких пропонується розширити присутність бенефіціарів. Крім того, в рамках цього критерію будуть оцінюватись запропоновані механізми моніторингу та оцінки з об'єктивно вимірюваними показниками (30 балів).

 

C. Управлінська ефективність і попередній досвід. Демонстрація здатності ефективно здійснювати та виконувати запропоновану грантову діяльність. Заявка повинна продемонструвати ефективність заявника з огляду на його внутрішню структуру, технічні потужності та персонал, відповідальний за успішну реалізацію пропонованої грантової діяльності. За цим критерієм досліджуватимуться рекомендації та досвід заявників, що є критично важливим фактором при оцінці спроможності заявника здійснювати таку діяльність. (20 балів).

 

D. Ефективне використання ресурсів. Відповідність бюджету запропонованій діяльності гранту, обґрунтованість основних витрат та найкраще використання ресурсів. Ця категорія оцінюється на основі деталізованого бюджету гранту (Додаток B) та грантової заявки. Заявки з внеском грантоотримувача меншим ніж 25% від загального бюджету грантової діяльності не допускаються до присудження гранту в рамках цього ЗПЗ. (20 балів).

 

Окрім цього, Програма КЕУ забезпечить екологічність і відповідність у питаннях розробки та реалізації грантової діяльності згідно з вимогами Зводу Федеральних правил 22 CFR 216.

 

РОЗДІЛ VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТІВ

 

Гранти можуть узгоджуватись та деномінуватись в українських гривнях або в доларах США. Усі гранти будуть фінансуватися та виплачуватися в українських гривнях.

 

Усі витрати, що фінансуються у рамках гранту, повинні бути прийнятними, розподільними та обґрунтованими. Грантові заявки повинні супроводжуватись детальним і реалістичним бюджетом з примітками до бюджету за кожною статтею витрат такого бюджету.

 

Публікація цього ЗПЗ та переговори під час роботи над заявкою не означають рішення про надання гранту та не містять зобов’язання з боку Програми USAID КЕУ перед заявником, а також не зобов’язують Програму USAID КЕУ сплачувати витрати, понесені заявником під час підготовки та подання заявки. Окрім цього, Програма КЕУ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку або всі отримані заявки та запитувати про додаткові роз’яснення у заявників. Заявників письмово поінформують про рішення щодо їхньої заявки.

 

USAID залишає за собою право в будь-який час скасувати повноваження Програми USAID КЕУ на надання грантів у рамках грантової програми. Кошти USAID є державними коштами, що сформовані завдяки податкам громадян США. Саме тому вони підпадають під дію спеціальних правил щодо їх використання, ефективності та звітності. Програма USAID КЕУ залишає за собою право в будь-який час скасувати цей ЗПЗ.


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора