A A A K K K
для людей з вадами зору
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Полтавська область

Працівників райдержадміністрації ознайомлено з основними змінами, які були внесені в Закон України «Про запобігання корупції»

Дата: 23.07.2021 09:31
Кількість переглядів: 197

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з питань запобігання та виявлення корупції) Бабенко Ю. Є. ознайомила працівників райдержадміністрації з основними змінами, які були внесені в Закон України «Про запобігання корупції» , а саме :

Статтю 25 «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» доповнили новою частиною :

Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв’язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах.

 

Статтю 36 «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав» були внесені зміни. А саме:

в ч.1 був подовжений строк до 60 днів.

частину шосту «Вимоги цієї статті не поширюються на…» доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) осіб, у власності яких перебувають акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства";

 

Стаття 46 «Інформація, що зазначається в декларації» :

у пункті 1 частини першій: слова "унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї" замінити словами "суб’єкта декларування та членів його сім’ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (у разі формування такого унікального номера)";

пункт 2 доповнили новим четвертим абзацом;

у пункті 8-1 після слів "тип та номер рахунку" доповнити словами і цифрами "(крім номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України)";

 

примітку доповнили абзацом другим такого змісту:

"Здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти за рахунок власних грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї не потребує відображення в декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цієї статті, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування".

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора