A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Полтавська область

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації Олена Багмут доповіла про хід розробки територіальними громадами комплексних схем або іншої містобудівної документації

Дата: 05.10.2021 10:26
Кількість переглядів: 552

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації Олена Багмут доповіла про хід розробки територіальними громадами комплексних схем або іншої містобудівної документації

 

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації Олена Багмут доповіла про хід розробки територіальними громадами комплексних схем або іншої містобудівної документації.

17 червня 2020 року був прийнятий Закон України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодоплануваннявикористання земель» (№ 711-IX), який набрав чинності з 24 липня 2021 року.

Згідно ст. 16 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

ТакожЗакон України "Про регулювання містобудівної діяльності" було доповнено статтею 16-1 «Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади». Тобто єдиною містобудівною документацією громади з 1 січня 2025 року стає комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (КППР), який розробляється на всю територію громади. Строк дії КППР не обмежуватиметься. Положення іншої містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів та детальних планів території) повинні узгоджуватися з КППР. Комплексна схема має включати землевпорядну, екологічну, обмеження у використанні земель; об’єкти лісового фонду; території та об’єкти природно-заповідного фонду та інші території екомережі; об’єкти Смарагдової мережі; об’єкти водного фонду та водно-болотні угіддя; мінерально-сировинні ресурси; об’єкти всесвітньої спадщини, об’єкти соціальної сфери;об’єкти цивільного захисту; об’єкти інженерної інфраструктури, об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури, об’єкти природної і техногенної небезпеки, розташовані на території територіальної громади та суміжних адміністративно-територіальних утворень;природно-кліматичні умови; стан навколишнього природного середовища (земель, ґрунтів, водного та повітряного простору, інших компонентів довкілля); ризик виникнення на території надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,стратегічні та оперативні цілі, визначені регіональною стратегією розвитку, що поширюються на територію територіальної громади, стратегію розвитку громади;прогнози та програми економічного і соціального розвитку, галузей економіки, прийняті на державному, обласному, районному та місцевому рівнях, що поширюються на територію територіальної громади; стратегії, програми та плани у сфері охорони навколишнього природного середовища і сталого використання земель, ґрунтів, вод, лісів та інших природних ресурсів, формування екомережі; плани управління річковими басейнами.

Комплексний план включаєпланувальнірішеннящодо перспективного використаннявсієїтериторіїтериторіальноїгромади.

1 вересня 2021 рПостановоюКабінетуМіністрівУкраїни№ 926 затверджений новий «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації». Зокрема у пункті 41 вказано, що розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (комплексного плану, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території) щодо території територіальної громади, оновлення та внесення змін до неї здійснюється трьома організаційними етапами: підготовчим, основним, завершальним, які реалізуються у послідовності, визначенійпунктами 42-44 цього Порядку. Підготовчий етап включає збір даних та визначення термінів. Основний етап – розроблення. КППР розробляється на картографічній цифровій основі у цифровій формі в державній геодезичній системі координат УСК-2000, складеної відповідно до вимог законодавства, актуальність якої на рік розроблення містобудівної документації на місцевому рівні засвідчена замовником і яка за навантаженням та точністю відповідає: на всю територію громади - масштабу 1:10 000; на територію населених пунктів, для яких будуть розроблятися генеральні плани та/або планувальні рішення генерального плану, - масштабу 1:2000; на визначені в завданні території, для яких будуть розроблені детальні плани та/або планувальні рішення детальних планів, - масштабу 1:500-1:1000.Третій етап – завершальний (експертиза, погодження, затвердження).

За інформацією, отриманою від громад, вказана основа є коштовною і на 2021 рік не була передбачена в бюджетах громад. На сьогодні, при формуванні бюджету на 2022 рік громадами передбачаються кошти на виготовлення картографічної цифровій основи. Так зокрема, будуть передбачені кошти в Полтавській, Щербанівській, Новоселівській, Котелевській громадах.

Станом на 01.09.2021 року в жоднійіз 24 громад не прийнятірішеннящодорозробкикомплексного плану просторового розвитку території.

У багатьох громадах розробляються генеральні плани населених пунктів, дозволи на розробку яких надані до 24.07.2021 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора